Welkom!

IJsclub Ursem, opgericht in 1895, is de IJsclub van Ursem en omstreken. De ijsclub had in de beginjaren een sociale functie in het dorp, naast het promoten van het schaatsen als sport of als vrijetijdsbesteding. Al jaren voordat de ijsclub werd opgericht, werden er wedstrijden georganiseerd, en ook zgn. ‘spekrijderijen’. Hierbij streden schaatsers in dienst van behoeftigen uit het dorp om de prijzen, bestaande uit spek en erwten. Deze prijzen werden gekocht van geld, dat bijeengebracht werd door de beter gesitueerden uit het dorp.
Een ander sociaal aspect was de werkverschaffing op het ijs. Vanaf de oprichting werden er baanvegers ingezet. Deze baanvegers waren werklozen of hoofden van gezinnen waar grote armoe heerste, zij werden aangesteld in overleg met het gemeentebestuur of de armenzorg. De baanvegers kregen een baanvak toegewezen en waren daar verantwoordelijk voor de veiligheid. Zij waren verplicht acht uur per dag op dat baanvak aanwezig te zijn. Dat werd gecontroleerd door bestuursleden van de ijsclub.

Onze sponsors